Διεθνής Παρουσία

Αναφορικά με την εξαγωγική δραστηριότητα της Condito, η εταιρεία έχει ήδη παρουσία, σε πάνω από 10 χώρες μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Σουηδία, η Κύπρος και η Ιορδανία, με τις εξαγωγές της να αποτελούν το 12% του τζίρου της, ενώ ενδιαφέρεται να επεκταθεί στις αγορές της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ. Στόχος της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια; O όγκος των εξαγωγών να καλύψει τουλάχιστον το 50% των συνολικών πωλήσεων.

A taste of Greece on your dish!