Διεθνής Παρουσία

Αναφορικά με την εξαγωγική δραστηριότητα της Condito, η εταιρεία έχει ήδη παρουσία, σε 21 χώρες σε Ευρώπη, Βαλκάνια, ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία με τις εξαγωγές της να αποτελούν το 9% του τζίρου της, ενώ ενδιαφέρεται να επεκταθεί στις αγορές της Μέσης Ανατολής. Στόχος της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, ο όγκος των εξαγωγών να διπλασιαστεί.

Γεύση Ελλάδος στο πιάτο σας!