Επικοινωνία

Διεύθυνση

Condito Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, ΝΒ6, 57 022
Θεσσαλονίκη

Καρποί Ζωής by Condito
ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου, 12 ΝΒ οδός 37 Ο.Τ., 57022
Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

E: info@conditofoods.com
Τ: 2310 795055
Φ: 2310 796182

Condito A.E.B.E.
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    E: info@karpoizois.gr
    T: 2310723133
    Φ: 2310 780597