Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στη Condito η εταιρική υπευθυνότητα βρίσκεται στη καρδιά της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Από την ίδρυσή μας, το 1979, γνωρίζουμε ότι η επιτυχία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαδική δουλειά, τόσο μέσα όσο και έξω από τη Condito. Εγγυόμαστε την ύπαρξη ηθικών κριτηρίων λειτουργίας, το σεβασμό στον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις επιχειρηματικές μας πρωτοβουλίες, με βασικό πάντα γνώμονα τη συνέργεια της εταιρείας με την κοινωνία, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές.

Η Κοινωνία

“Πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωση όλων μας να συνεισφέρουμε στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε”

Η συνεισφορά μας στην κοινωνία υλοποιείται μέσα από τη διαρκή συμμετοχή της εταιρείας σε πρωτοβουλίες βοήθειας και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προωθώντας τη συνεργασία, τον εθελοντισμό και τη προσφορά. Φροντίζουμε στη διατήρηση μιας υγιούς συνεργασίας μεταξύ των πολιτών, μέσα από δράσεις φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

Η εταιρεία μας συμμετέχει ενεργά την ανάπτυξη της νέας γενιάς. Ενδυναμώνουμε τους νέους για να διεκδικήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης και να επιτύχουν μία θετική αλλαγή στη ζωή τους, μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης και άμεσης συνεργασίας με πανεπιστήμια και τεχνικές σχολές.

Αναλογιζόμενοι τη σύγχρονη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, στη Condito δίνουμε την ευκαιρία σε ανέργους συμπολίτες να εργαστούν μέσα από τα εποχιακά προγράμματα της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούμε δωρεές και χορηγίες σε φιλόπτωχα ταμεία, κοινωνικά παντοπωλεία και ιδρύματα.

Το Περιβάλλον

H διαρκής προσπάθειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας, αποτελεί βασικό μας στόχο. Ακολουθούμε αυστηρές προδιαγραφές συσκευασίας και ανακύκλωσης, από την πρωτογενή μέχρι και την τριτογενή, ενώ στρεφόμαστε προς εναλλακτικές μεθόδους παροχής ενέργειας και καυσίμων, με γνώμονα πάντοτε το ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας.

Από την ανεύρεση πρώτων υλών και την παρασκευή του τελικού προϊόντος μέχρι τη διανομή του στους πελάτες μας, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να ελαχιστοποιήσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο. Μοιραζόμαστε διαχρονικά και ποιοτικά προϊόντα που έχουν κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην αγορά!

Το Ήθος

Στην καθημερινότητά μας προσπαθούμε να προάγουμε την υγιή συνεργασία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων στηριζόμενοι στο σύστημα ηθικών αξιών πάνω στο οποίο έχουμε χτίσει την εταιρική μας κουλτούρα και ταυτότητα.

Στη Condito, μια εταιρεία με διακριτό οικογενειακό χαρακτήρα, στηρίζουμε τους εργαζόμενους μας ως μέλη της εταιρείας και έμπρακτα συνεισφέρουμε στο καλάθι τους, ως καταναλωτές με εκπτωτικές προσφορές στα παραγόμενα προϊόντα.