Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της CONDITO είναι πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό, εκπαιδευμένο σε ειδικά θέματα ποιοτικού ελέγχου, εφαρμόζοντας αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής μας διαδικασίας (από τον οργανοληπτικό έλεγχο έως τη μέτρηση αναλυτικών παραμέτρων ποιότητας, τη μικροβιολογική αλλά και τη χημική ανάλυση προϊόντων, πρώτων υλών, συσκευασιών και κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να επηρεάσει το τελικό προϊόν) και τηρώντας αυστηρά τις τεχνικές προδιαγραφές και τις νομοθεσίες της εκάστοτε χώρας.