Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της CONDITO είναι πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό, εκπαιδευμένο σε ειδικά θέματα ποιοτικού ελέγχου που καλύπτουν όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Από τον οργανοληπτικό έλεγχο έως τη μέτρηση αναλυτικών παραμέτρων ποιότητας, τη μικροβιολογική αλλά και τη χημική ανάλυση προϊόντων, πρώτων υλών, συσκευασιών και κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να επηρεάσει το τελικό προϊόν.