Άλλο dressing & άλλο dip.
Με το ένα ʻʼντύνειςʼʼ ένα πιάτο, στο άλλο κάνεις απολαυστικές βουτιές.
Όπως και να ᾽χει, απολαμβάνεις!