Με θαυμασμό και σεβασμό, παρακολουθούμε το έργο της διεθνούς, ανεξάρτητης, ιατρικής ανθρωπιστικής οργάνωσης “Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Η CONDITO γίνεται μέρος της μεγάλης αλυσίδας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και στηρίζει το έργο της οργάνωσης που στόχο έχει την παροχή ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη και όταν η επιβίωση και η υγεία των ανθρώπων τίθεται σε κίνδυνο.

Πιστεύουμε στα θαύματα που επιτυγχάνει η ομαδική δουλειά, η συνέργεια και η αγάπη!