Η ελληνική εταιρεία Condito ΑΕΒΕ, ήδη από την έναρξη της παραγωγικής της δραστηριότητας το 1979, έχει θέσει ως στόχο τη διαρκή βελτιστοποίηση λειτουργίας και αναβάθμιση των βιομηχανικών πρακτικών που εφαρμόζει. Με πίστη και αφοσίωση στις θεμελιώδεις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η Condito επιλέγει να εντάξει στην παραγωγή της αυγά παραγόμενα από όρνιθες που εκτρέφονται εκτός κλωβών (Cage-Free).

Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία στο πλαίσιο της εκστρατείας CageFree Greece, η εταιρεία Condito ΑΕΒΕ, προχωράει άμεσα στην υιοθέτηση  πολιτικής προμήθειας αυγών και προϊόντων αυγού αποκλειστικά από συστήματα εκτροφής ορνίθων χωρίς κλουβιά. Η εφαρμογή της νέας πολιτικής ξεκινάει από τη γραμμή παραγωγής προϊόντων Μαγιονέζας και παράγωγων αυτής όπως π.χ. της δημοφιλούς Μουσταρδομαγιονέζας, κατηγορίες στις οποίες εντοπίζονται τα υψηλότερα ποσοστά σε αυγό για την εταιρεία. Σκοπός και ηθική δέσμευση της Condito είναι η σταδιακή προμήθεια & χρήση cage-free α’ υλών και για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων τις οποίες διαθέτει, με γνώμονα την υιοθέτηση αυτής σε όλες τις γραμμές παραγωγής της μέχρι το 2025.

Η ηθική επιλογή και η έμπρακτη στήριξη των βέλτιστων πρακτικών ευζωίας των ορνίθων, αποτελεί ακόμη μια πράξη κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας Condito ΑΕΒΕ και στοχεύει στο να προσφέρει στον καταναλωτή τη βεβαιότητα πως τα αγαπημένα του προϊόντα, φτάνουν στο ράφι με την υπογραφή της, είναι υψηλής ποιότητας, ασφαλή και παράγονται πάντα με σεβασμό & φροντίδα στον άνθρωπο, στα ζώα και το περιβάλλον.